Oskar Ekberg är konsertpianist med solistdiplom från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, verksam som solist, kammarmusiker och orkesterpianist, samt professor i piano vid Marie Cederschiöld högskola.